ทัวร์ญี่ปุ่น-โอซาก้า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_KIK_XJ170

OSAKA KYOTO TOTTORI 6D4N

Share

หมวดหมู่ : japan OSAKA

Share

เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
OSAKA KYOTO TOTTORI 6D4N
ซุปตาร์ ซากุระ วิ๊งวับ

ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น
ตามรอยอนิเมะโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว และ อสูรน้อยคิทาโร่
ชมนิทรรศการลูกแพร นิจิสเซคิ เยือนเมืองเก่าโกดังขาวคุราโยชิ
ลิ้มรส อาหารทะเลสดอร่อย ณ ตลาดปลาเมืองทตโทริ
สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ณ หมู่บ้านคายาบูกิ แห่งเมืองมิยาม่า
ตระการตาความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
เยือนวัดทองคินคะคุจิ ชมพิธีชงชาญี่ปุ่น ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน
พิเศษ !! ชมวิวเมืองโยนาโกะ พร้อมซากุระ ณ ซากปราสาทโยนาโกะ
ช้อปปิ้งจุใจ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ เอ็กซ์โปซิตี้ และถนนชินไซบาชิ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองอาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - เมืองมิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ – เมืองทาเคชิมะ – ศาลเจ้าชิระฮิเกะ - เมืองอิงะ
วันที่สาม เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่สี่ เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ - เมืองคุราโยชิ – โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ – สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ
วันที่ห้า เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ – ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ – ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ – ปราสาทขนมหวาน - เมืองโอซาก้า
วันที่หก สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 16-21 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 27,888 บาท
วันที่ 17-22 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 27,888 บาท
วันที่ 18-23 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 27,888 บาท
วันที่ 19-24 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 27,888 บาท
วันที่ 20-25 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 27,888 บาท
วันที่ 21-26 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 27,888 บาท
วันที่ 22-27 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 27,888 บาท
วันที่ 23-28 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 28,888 บาท
วันที่ 24-29 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 28,888 บาท
วันที่ 25-30 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 28,888 บาท
วันที่ 26-31 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 28,888 บาท
วันที่ 27 มีนาคม-01 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 28,888 บาท
วันที่ 28 มีนาคม-02 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,888 บาท
วันที่ 29 มีนาคม-03 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,888 บาท
วันที่ 30 มีนาคม-04 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,888 บาท
วันที่ 31 มีนาคม-05 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,888 บาท
วันที่ 01-06 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 31,888 บาท
วันที่ 02-07 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 31,888 บาท
วันที่ 03-08 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 31,888 บาท
วันที่ 04-09 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 31,888 บาท
วันที่ 05-10 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 31,888 บาท
วันที่ 06-11 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 31,888 บาท
วันที่ 07-12 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 31,888 บาท
วันที่ 08-13 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 35,888 บาท
วันที่ 09-14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) ราคาท่านละ 35,888 บาท
วันที่ 10-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) ราคาท่านละ 39,888 บาท
วันที่ 11-16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) ราคาท่านละ 39,888 บาท
วันที่ 12-17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)  ราคาท่านละ 39,888 บาท
วันที่ 13-18 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) ราคาท่านละ 35,888 บาท
วันที่ 14-19 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) ราคาท่านละ 33,888 บาท
วันที่ 15-20 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 31,888 บาท

โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com