ทัวร์ยุโรป-เนเธอร์แลนด์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_AMS_BR004

WINDMILL AND THE HEIDELBERG CASTLE 7D5N

Share

Share

เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป
WINDMILL AND THE HEIDELBERG CASTLE 7D5N
เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม

ไฮไลท์ทัวร์
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก
จัตุรัสกรองด์ปลาซ
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
อัมสเตอร์ดัม

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม
วันที่ 2. อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – Outlet – โคโลญ
วันที่ 3. โคโลญ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – แฟรงก์เฟิร์ต
วันที่ 4. แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก
วันที่ 5. ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ
วันที่ 6. บรัสเซลส์ – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – สนามบิน
วันที่ 7. กรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 6 – 12 ก.พ. 63 ราคาท่านละ 49,900 บาท
วันที่ 26 มี.ค. – 1 เม.ย. 63 (เทศกาลดอกไม้) ราคาท่านละ 49,900 บาท
วันที่ 11 – 17 เม.ย. 63 (เทศกาลดอกไม้) ราคาท่านละ 59,900 บาท
วันที่ 21 – 28 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 47,900 บาท
วันที่ 28 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63 ราคาท่านละ 47,900 บาท
วันที่ 30 พ.ค. – 05 มิ.ย. 63 ราคาท่านละ 47,900 บาท
วันที่ 04 – 10 มิ.ย. 63 ราคาท่านละ 45,900 บาท
วันที่ 11 - 17 มิ.ย. 63 ราคาท่านละ 45,900 บาท

โดยสายการบินอี.วี.เอ.แอร์ (BR)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com