ทัวร์ยุโรป-ฮังการี ออสเตรีย เชค

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_BUD_EK15B

ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน

Share

Share

เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป
ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน

ไฮไลท์ทัวร์
บูดาเปสต์ กรุงเวียนนา ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ครุมลอฟ
กรุงปราก สะพานชาร์ลส์ ปราสาทปราก นาฬิกาดาราศาสตร์
ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet ล่องเรือแม่น้ำดานูบ พระราชวังเชินบรุนน์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง ดูไบ-บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (ยูเออี-ฮังการี)
วันที่สาม เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ (ฮังการี-ออสเตรีย)
วันที่สี่ McArthurGlen Designer Outlet-ซาลส์บูร์ก (ออสเตรีย)
วันที่ห้า เมืองซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-ฮัลล์สตัทท์-ลินซ์ (ออสเตรีย)
วันที่หก ลินซ์-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปราก (ออสเตรีย-เชค)
วันที่เจ็ด ปราสาทแห่งกรุงปราก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ดูไบ (เชค-ดูไบ)
วันที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ (ดูไบ-ไทย)

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 31 มี.ค.-7 เม.ย. 2563 ราคาท่านละ 39,900 บาท
วันที่ 1-8 เม.ย. 2563 ราคาท่านละ 39,900 บาท
วันที่ 24 เม.ย.-1 พ.ค. 2563 ราคาท่านละ 39,900 บาท
วันที่ 29 เม.ย.-6 พ.ค. 2563 ราคาท่านละ 39,900 บาท
วันที่ 30 เม.ย.-7 พ.ค. 2563 ราคาท่านละ 39,900 บาท
วันที่ 9-16 / 10-17 เม.ย. 2563 ราคาท่านละ 49,900 บาท
วันที่ 5-12 / 13-20 / 27 พ.ค.-3 มิ.ย. 2563 ราคาท่านละ 39,900 บาท
วันที่ 2-9 / 17-24 มิ.ย. 2563 ราคาท่านละ 39,900 บาท

หมายเหตุ : ประเทศยุโรปในเขตเชงเก้น แจ้งปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า ขึ้นอีก 20 EUR หรือ 700 บาท/ท่าน...
มีผลบังคับใช้กับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าตั้งแต่ 2 ก.พ.2563 เป็นต้นไป รบกวนสอบถามค่าวีซ่ากับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com