ทัวร์จอร์แดน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_AMM_EK001

The Mystic of Jordan 7 DAYS 4 NIGHTS

Share

Share

เที่ยวจอร์แดน เที่ยวจอร์แดน
The Mystic of Jordan 7 DAYS 4 NIGHTS

ไฮไลท์ทัวร์
เพตรา | ทะเลเดดซี | ล่องเรืออควาบา |พักกลางทะเลทรายวาดิรัม | อัมมาน | เจอราช |

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ – อัมมาน - มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา
วันที่ 3. เพตรา - อคาบา
วันที่ 4. อคาบา – ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม
วันที่ 5. สนุกสนานกับการนั่งรถ 4X4 ขับขี่บนทะเลทราย - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - ทะเลเดดซี
วันที่ 6. นครเจอราช – โรมันโบราณ – กรุงอัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – สนามบิน
วันที่ 7. ดูไบ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 24 - 30 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 47,900 บาท
วันที่ 3 – 9 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 53,900 บาท
วันที่ 9 – 15 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 59,900 บาท
วันที่ 20 – 26 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 49,900 บาท
วันที่ 2 – 8 มิ.ย. 63 ราคาท่านละ 49,900 บาท

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม


 

Powered by MakeWebEasy.com