ทัวร์ยุโรป-เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_BRU_EK001

TULIP FESTIVAL 2020 เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

Share

Share

เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป
TULIP FESTIVAL 2020
เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน


ไฮไลท์ทัวร์
บรัสเซลส์ | ลักเซมเบิร์ก | ไฮเดลเบิร์ก | แฟรงก์เฟิร์ต | โคโลญ | อัมสเตอร์ดัม

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ - บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ
วันที่ 3. บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก
วันที่ 4. ไฮเดลเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – WERTHEIM OUTLET – แฟรงก์เฟิร์ต
วันที่ 5. แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญ – จัตุรัสดัมสแควร์ – อัมสเตอร์ดัม
วันที่ 6. อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF (ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 ) - สนามบิน
วันที่ 7. ดูไบ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 21 – 27 มี.ค. 2563 ราคาท่านละ 46,900 บาท
วันที่ 03 – 09 เม.ย. 2563 ราคาท่านละ 55,900 บาท
วันที่ 09 – 15 เม.ย. 2563 ราคาท่านละ 55,900 บาท
วันที่ 23 – 29 เม.ย. 2563 ราคาท่านละ 49,900 บาท
วันที่ 13 – 19 พ.ค. 2563 ราคาท่านละ 46,900 บาท

หมายเหตุ : ประเทศยุโรปในเขตเชงเก้น แจ้งปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า ขึ้นอีก 20 EUR หรือ 700 บาท/ท่าน...
มีผลบังคับใช้กับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าตั้งแต่ 2 ก.พ.2563 เป็นต้นไป รบกวนสอบถามค่าวีซ่ากับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ


โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com