ทัวร์ยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_ZRH_TG005

THE MATTERHORN REFLECTION สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

Share

Share

เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป
THE MATTERHORN REFLECTION
สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
ซูริค | เจนีวา | ยอดเขากลาเซียร์ 3000 | ยอดเขาจุงเฟรา| ลูเซิร์น

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
วันที่ 3 โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – แทซ – เซอร์แมท
วันที่ 4. เซอร์แมท – แทซ – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเคน
วันที่ 5. อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
วันที่ 6. ลูเซิร์น – ซุก – สนามบินซูริค
วันที่ 7.กรุงเทพ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 15-21 ม.ค. 63 ราคาท่านละ 58,900 บาท
วันที่ 29 ม.ค. – 4 ก.พ. 63 ราคาท่านละ 58,900 บาท
วันที่ 6 – 12 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 55,900 บาท
วันที่ 24 – 30 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 55,900 บาท
วันที่ 5 – 11 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 59,900 บาท
วันที่ 23 – 29 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 59,900 บาท

หมายเหตุ : ประเทศยุโรปในเขตเชงเก้น แจ้งปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า ขึ้นอีก 20 EUR หรือ 700 บาท/ท่าน...
มีผลบังคับใช้กับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าตั้งแต่ 2 ก.พ.2563 เป็นต้นไป รบกวนสอบถามค่าวีซ่ากับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

โดยสายการบินไทย (TG)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com