ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_NRT_XJ23

TOKYO FUJITEN MATSUDA (5D3N)

Share

หมวดหมู่ : japan Tokyo

Share

เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
TOKYO FUJITEN MATSUDA (5D3N)
“ TOKYO SAKURA SNOWPINK”

ไฮไลท์ทัวร์
ตระการตาสวนซากุระมัทสึดะ
เล่นสกีสุดมันส์
ชมความงามปราสาทโอคาวาระ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
DAY 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – ปราสาทโอดาวาระ – เทศกาลซากุระมัสสึดะ
DAY 3 ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ชินจุกุ
DAY 4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
DAY5 วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 01 – 05 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 03 – 07 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 21,999 บาท
วันที่ 04 – 08 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 21,999 บาท
วันที่ 05 – 09 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ 06 – 10 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ 07 – 11 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ 08 – 12 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 21,999 บาท
วันที่ 09 – 13 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 21,999 บาท
วันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 21,999 บาท
วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 20,999 บาท
วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 21,999 บาท
วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 25 – 29 กุมภาพันธ์ 63 ราคาท่านละ 21,999 บาท
วันที่ 26 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 27 ก.พ. – 02 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 20 – 24 มีนาคม 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 21 – 25 มีนาคม 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 22 – 26 มีนาคม 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 23 – 27 มีนาคม 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 24 – 28 มีนาคม 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 25 – 29 มีนาคม 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 26 – 30 มีนาคม 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 27 – 31 มีนาคม 63 ราคาท่านละ 22,999 บาท

สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

โหลดโปรแกรมเพิ่ม

Powered by MakeWebEasy.com