ทัวร์จีน-เซียงไฮ้

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_PVG_TG13

SHANGHAI PUTUOSHAN ผู่โถวซาน สะท้านโลกา (5D3N)

Share

หมวดหมู่ : CHINA SHANGHAI

Share

เที่ยวจีน ทัวร์จีน
SHANGHAI PUTUOSHAN ผู่โถวซาน สะท้านโลกา (5D3N)
SHANGHAI ผู่โถวซาน สะท้านโลกา

ไฮไลท์ทัวร์
สักการะเจ้าแม่กวนอิม ไม่ยอมไป
เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในแผ่นดินจีน
ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย
ล่องเรือแม่น้ำคลองขุดต้ายวิ่นเหอ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)
DAY 2 เซี่ยงไฮ้ – เมืองโจวซาน – เกาะผู่โถวซาน – เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม - วัดผู้จี้ (-/ L/ D)
DAY 3 หนิงโบ – หางโจว – ล่องเรือแม่น้ำคลองขุดต้ายวิ่นเหอ – สวนใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย (B/ L/ D)
DAY 4 หางโจว – ร้านบัวหิมะ – วัดหลงหัว – ร้านผ้าไหม – ถนนนานกิง – STARBUCKS RESERVE ROASTERY (B/ L/ D)
DAY 5 เซี่ยงไฮ้ – ร้านหยก – ตลาดถาวเป่าเฉิง – กรุงเทพฯ (B/ L/ -)

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 05-09 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 22,989 บาท
วันที่ 26ก.พ. – 01มี.ค. 2563 ราคาท่านละ 19,989 บาท
วันที่ 04-08 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 21,989 บาท
วันที่ 18-22 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 21,989 บาท
วันที่ 03-07 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 22,989 บาท
วันที่ 08-12 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 24,989 บาท
วันที่ 24-28 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 21,989 บาท

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com