ทัวร์เกาหลี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_ICN_XJ05

KOREA SAKURA SARANGHAE บินดึก กลับดึก 6D3N

Share

Share

เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี
KOREA SAKURA SARANGHAE บินดึก 6D3N
บินดึก กลับดึก (6D3N)

ไฮไลท์ทัวร์
ชมความงามซากุระ ณ สวนยอดอิโด
ขึ้นอุทยานซอรัคซาน ไหว้พระชินอึงซา
ตระการตาเทศกาลดอกทิวลิป

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
DAY 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน – ซากุระ JAYU PARK – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ
DAY 3 อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษ!!! … ชมเทศกาลดอกทิวลิป - เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
DAY 4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง
DAY 5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – สวนยออิโด- ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน -–เมืองอินชอน
DAY 6 เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

กำหนดวันที่เดินทางเดือนมีนาคม 63
วันที่ 04 – 09 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 05 – 10 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 06 – 11 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 07 – 12 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 11 – 16 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 12 – 17 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 13 – 18 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 14 – 19 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 17 – 22 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 18 – 23 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 19 – 24 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 20 – 25 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 21 – 26 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 23 – 28 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 25 – 30 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 26 – 31 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 27 มี.ค. – 01 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 28 มี.ค. – 02 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 29 มี.ค. – 03 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 30 มี.ค. – 04 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 16,999 บาท

กำหนดวันที่เดินทางเดือนเมษายน 63
วันที่ 01 – 06 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 18,999 บาท
วันที่ 02 – 07 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 19,999 บาท
วันที่ 03 – 08 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 18,999 บาท
วันที่ 04 – 09 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 07 – 12 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 08 – 13 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 09 – 14 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 10 – 15 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 24,999 บาท
วันที่ 11 – 16 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 24,999 บาท
วันที่ 12 – 17 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 23,999 บาท
วันที่ 13 – 18 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 23,999 บาท
วันที่ 14 – 19 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 21,999 บาท
วันที่ 15 – 20 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 20,999 บาท
วันที่ 17 – 22 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 18 – 23 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 21 – 26 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 22 – 27 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 24 – 29 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 28 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 19,999 บาท
วันที่ 29 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 19,999 บาท

สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com