ทัวร์รัสเชีย

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_DME_SU02

มหัศจรรย์..Russia Moscow Zagorsk 5 วัน 3 คืน

Share

Share

เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซีย
มหัศจรรย์..Russia Moscow Zagorsk 5 วัน 3 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
จัตุรัส วิหารเซนต์บาซิล
พระราชวังซาริสซีโน่ โบสถ์โฮลีทรินิตี้
ชมละครสัตว์ Circus Show
พิเศษ!!ทานอาหารชมวิว Panorama ที่ตึก Ostankino Tower

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโวเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย  (-/-/เย็น)
วันที่สอง ซากอส • โบสถ์โฮลีทรินิตี้ • โบสถ์อัสสัมชัญ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • Moscow Metro • ถนนอารบัต  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สี่ พระราชวังซาริสซีโน่ • ตลาดอิสไมโลโว่ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบินเชเรเมเตียโว  (เช้า/กลางวัน/-)
วันที่ห้า สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 10-14 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 42,900 บาท
วันที่ 11-15 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 42,900 บาท
วันที่ 12-16 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 42,900 บาท
วันที่ 13-17 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 43,900 บาท

โดยสายการบินแอร์โรวฟรอต (SU)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com