ทัวร์ยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWB_ZRH_TG004

GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน

Share

Share

เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป
GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR
สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
ชมน้ำตกไรน์ น้ำพุเจทได ณ กรุงเจนีวา
ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์
สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟ Glacier Express
พิชิต 2 เขา Klein Matterhorn และยอดเขา Jungfrau
เมนูพิเศษ ชีสสวิสฟองดูร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ซูริค – ชาฟฟ์เฮาเซิน – เซ็นต์ มอริทซ์
วันที่ 3 เซ็นต์ มอริทซ์– อันเดอร์แมท – รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) – บริก
วันที่ 4 บริก – แทซ – เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
วันที่ 5 เซอร์แมท – แทซ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์
วันที่ 6 มองเทรอซ์ – เจนีวา – อินเทอร์ลาเคน
วันที่ 7 อินเทอร์ลาเคน - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
วันที่ 8 ลูเซิร์น - ซุก – ซูริค
วันที่ 9 ซูริค – สนามบิน
วันที่ 10 กรุงเทพ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 1-10ก.พ. 63 ราคาท่านละ 75,900 บาท
วันที่ 20-29 ก.พ. 63 ราคาท่านละ 75,900 บาท
วันที่ 3-12 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 75,900 บาท
วันที่ 4-13 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 88,900 บาท
วันที่ 5-14 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 88,900 บาท
วันที่ 6-15เม.ย. 63 ราคาท่านละ 88,900 บาท
วันที่ 7-16 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 88,900 บาท
วันที่ 8–17 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 88,900 บาท
วันที่ 9-18 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 95,900 บาท
วันที่ 10-19 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 95,900 บาท
วันที่ 11-20 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 95,900 บาท
วันที่ 12 – 21 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 86,900 บาท
วันที่ 22 – 31 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 75,900 บาท
วันที่ 2 –11 มิ.ย. 63 ราคาท่านละ 75,900 บาท

โดยสายการบินไทย (TG)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com