ทัวร์ยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWB_ZRH_EK004

THE MAGIC OF SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

Share

Share

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
THE MAGIC OF SWITZERLAND 
สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
ซูริค | น้ำตกไรน์ | โลซานน์
ยอดเขาจุงเฟรา | ซุก | ยอดเขาริกิ
อินเทอร์ลาเคน | ลูเซิร์น | กลาเซียร์ 3000
เซอร์แมท – เจนีวา

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ - ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค
วันที่ 3ซูริค – ซุก – ลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ – เวกกิส
วันที่ 4 เวกกิส – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน
วันที่ 5อินเทอร์ลาเคน – เบิร์น – เวเว่ย์ – โลซานน์
วันที่ 6 โลซานน์ – ปราสาทชิลยอง - มองเทรอซ์
วันที่ 7 มองเทรอซ์– กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท
วันที่ 8 เซอร์แมท – เจนีวา – สนามบิน
วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 06-14 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 65,900 บาท
วันที่ 10-18 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 78,900 บาท
วันที่ 25 เม.ย.-03 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 72,900 บาท
วันที่ 11-19 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 69,900 บาท
วันที่ 16-24 มิ.ย. 63 ราคาท่านละ 69,900 บาท

โดยสายการบินอิมิเรตส์ (EK)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com