ทัวร์ยุโรป-ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWB_VIE_TG014

HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT 10 วัน 7 คืน

Share

Share

เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป
HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์
เที่ยวเมืองมรกดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ
เข้าชทปราสาทปราก
พิเศษ!! ล่องทะเลสาบและขึ้นกระเช้าที่ฮัลสตัท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสท์
วันที่ 3 บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – OUTLET - บราติสลาวา
วันที่ 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
วันที่ 5 ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก
วันที่ 6 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – มิวนิค
วันที่ 7 มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
วันที่ 8 มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – แบมเบิริ์ก – แฟรงค์เฟิร์ต
วันที่ 9 แฟรงค์เฟิร์ต – OUTLET - สนามบิน
วันที่ 10 กรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 18-27 ก.พ. 63 ราคาท่านละ 56,900 บาท
วันที่ 10-19 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 56,900 บาท
วันที่ 22-31 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 56,900 บาท
วันที่ 9-18 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 56,900 บาท
วันที่ 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 63 ราคาท่านละ 56,900 บาท
วันที่ 6-15 มิ.ย. 63 ราคาท่านละ 56,900 บาท

โดยสายการบินไทย (TG)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com