ทัวร์เกาหลี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWZ_ICN_TG04

เกาหลี โซล ซอรัค [เลทโก โรแมนติกซอรัค] 5 วัน 3 คืน

Share

Share

เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี
เกาหลี โซล ซอรัค 5 วัน 3 คืน
[เลทโก โรแมนติกซอรัค]

ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวอุทยานซอรัคซาน
สักการะพระใหญ่วัดชินฮึงซา
สุดมันส์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
สัมผัสบรรยากาศเทศกาลดอกซากุระ ณ โซลฟอร์เรส
แวะถ่ายรูปสุดชิคสวนศิลปะอันยาง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - คอสเมติค - โซลทาวเวอร์ - ถนนฮงแด
วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ดิวตี้ฟรี -ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า เทศกาลดอกซากุระ โซลฟอร์เรส - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยาง -ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 01-05 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 19,999 บาท
วันที่ 02-06 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 21,999 บาท
วันที่ 03-07 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 21,999 บาท
วันที่ 04-08 เมษายน 2563 ราคาท่านละ19,999 บาท
วันที่ 09-13 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 27,999 บาท
วันที่ 10-14 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 11-15 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com