ทัวร์เกาหลี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_ICN_TG008

เกาหลี BEAUTY CHERRY BLOSSOM 6 วัน 3 คืน

Share

Share

เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี
เกาหลี BEAUTY CHERRY BLOSSOM 6 วัน 3 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
ชมดอกซากุระ | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
พระราชวังเคียงบก+ใส่ชุดฮันบกเข้าพระราชวัง
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | สวนสาธารณะยออีโด
โซลทาวเวอร์ ANYANG ART PARK |
ช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง ถนนฮงแด

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG658 23.10-06.35)
วันที่ 2. อินชอน (สนามบินอินชอน) – ANYANG ART PARK – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา
วันที่ 3. ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – สวนสาธารณะยางแจชอน
วันที่ 4. พระราชวังเคียงบก – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – COSMETIC SHOP – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก –
โซลทาวเวอร์ – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
วันที่ 5. สวนสาธารณะยออีโด – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งถนนฮงแด – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน) (TG655 21.25-01.20)
วันที่ 6. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 02-07 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 21,999 บาท
วันที่ 03-08 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 21,999 บาท
วันที่ 09-14 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 27,999 บาท
วันที่ 10-15 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 11-16 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 12-17 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 29,999 บาท

โดยสายการบินไทย (TG)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com