ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWZ_NRT_SL11

ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก พิงค์มอสโชกุน] 5 วัน 3 คืน

Share

หมวดหมู่ : japan Tokyo

Share

เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ
[เลทส์โก พิงค์มอสโชกุน] 5 วัน 3 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
ชมความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปและทุ่งดอกพิงค์มอส
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
อิ่มอร่อยเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกับย่านช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - บ่อน้ำสีฟ้า - โซอุนเคียว
วันที่ 3 น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป - อิออน มอลล์
วันที่ 4 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด
วันที่ 5 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ 6 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 06-10 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 23,999 บาท
วันที่ 07-11 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 08-12 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 09-13 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 12-16 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 19,999 บาท
วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 28 พ.ค.-01 มิ.ย. 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 2563 ราคาท่านละ 22,999 บาท
วันที่ 30 พ.ค.- 03 มิ.ย. 2563 ราคาท่านละ 23,999 บาท

สายการบิน THAI LION AIR (SL)โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com