ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWZ-NRT_XJ08

ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ [เลทส์โก นินจาวิสทีเรีย สตรอง] 6 วัน 3 คืน

Share

หมวดหมู่ : japan Tokyo

Share

เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้
[เลทส์โก นินจาวิสทีเรีย สตรอง] 6 วัน 3 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
เช็คอินจุดชมดอกวิสทีเรียที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ไม่พลาดชมดอกพิงค์มอสสุดว้าว!!!
เก็บภาพความประทับใจภูเขาไฟฟูจิ
ช้อปปิ้งจัดเต็มย่านชินจูกุ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - เสาโทริอิแดงพันต้น ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - เทศกาลชมทุ่งพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
วันที่ 4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ 5 นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - สวนดอกไม้อาชิคางะ - สนามบินนาริตะ
วันที่ 6 กรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 17-22 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 18-23 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 28,999 บาท
วันที่ 19-24 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 28,999 บาท
วันที่ 21-26 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 28,999 บาท
วันที่ 22-27 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 23-28 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 24-29 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 25-30 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 28,999 บาท
วันที่ 04-09 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ29,999 บาท
วันที่ 05-10 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 06-11 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 07-12 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ 08-13 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ 09-14 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ 11-16 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ 12-17 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ 13-18 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ 14-19 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ 15-20 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ 16-21 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ 17-22 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ 18-23 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 26,999 บาท
วันที่ 19-24 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 25,999 บาท

สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com