ทัวร์เวียดนามเหนือ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWZ_HAN_FD16

เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว [เลทส์โก ลิขิตรักสะพานแก้ว] 4 วัน 3 คืน

Share

Share

เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม
เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว
[เลทส์โก ลิขิตรักสะพานแก้ว] 4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
เช็คอินที่เที่ยวใหม่...สะพานแก้วมังกรเมฆ เมืองซาปา
นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
พักหรู 5 ดาว M Gallerly Hotel
พิเศษ !! เมนูชาบูแซลมอน
SEN BUFFET อาหารนานาชาติ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองฮานอย
วันที่ 2 ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ – เมืองลาวไก – ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – อิสระ ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต
วันที่ 3 สะพานแก้วมังกรเมฆ – น้ำตกสีเงิน – นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว) – นั่งกระเช้าฟานซิปัน
วันที่ 4 เมืองฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 02-05 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 03-06 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 09-12 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 13-16 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 18,999 บาท
วันที่ 14-17 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 16-19 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 23-26 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 30 เม.ย.-03 พ.ค. 2563 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 01-04 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 07-10 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 03-06 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 04-07 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 05-08 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 11-14 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 12-15 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 13-16 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 18-21 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 19-22 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 25-28 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 26-29 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 04-07 กรกฎาคม 2563 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 05-08 กรกฎาคม 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 06-09 สิงหาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 07-10 สิงหาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 13-16 สิงหาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 14-17 สิงหาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 20-23 สิงหาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 21-24 สิงหาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 28-31 สิงหาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 04-07 กันยายน 2563 ราคาท่านละ 13,999 บาท

สายการบินแอร์เอเชีย (FD)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com