ทัวร์เวียดนามเหนือ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_HAN_VN17

เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน [เลทส์โก ดาวหลงฟ้า] 5 วัน 4 คืน

Share

Share

เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม
เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน
[เลทส์โก ดาวหลงฟ้า] 5 วัน 4 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวสุดคุ้ม เที่ยวครบทุกจุดเวียดนามเหนือ
สัมผัสธรรมชาติและอากาศหนาวฟินๆ
พิชิตยอดเขาฟานซิปัน
ล่องเรือชมธรรมชาตินิงห์บิงห์และฮาลองเบย์
พิเศษ !! เมนูแซลมอนและ SEN BUFFET

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก
วันที่ 2 เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – ภูเขาปากมังกร – จุดชมวิวเมืองซาปา – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
วันที่ 3 เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองนิงห์บิงห์
วันที่ 5 เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน (ล่องเรือนิงห์บิงห์ฮาลองบก) – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 02 – 06 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 09 – 13 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 12 – 16 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 18,999 บาท
วันที่ 17 – 21 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 07 – 11 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 09 – 13 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 06 – 10 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 12,999 บาท
วันที่ 01 – 05 กรกฎาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 03 – 07 กรกฎาคม 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 09 – 13 กรกฎาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2563 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 01 – 05 สิงหาคม 2563 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 06 – 10 สิงหาคม 2563 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2563 ราคาท่านละ 14,999 บาท
วันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2563 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2563 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2563 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2563 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 03 – 07 กันยายน 2563 ราคาท่านละ 12,999 บาท
วันที่ 05 – 09 กันยายน 2563 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 10 – 14 กันยายน 2563 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 12 – 16 กันยายน 2563 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 17 – 21 กันยายน 2563 ราคาท่านละ 13,999 บาท
วันที่ 26 – 30 กันยายน 2563 ราคาท่านละ 13,999 บาท

สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com