ทัวร์ตุรกี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWZ_IST_TK21

ตุรกี [เลทส์โก ทิวลิปฮิปปี้] 9วัน 6 คืน

Share

Share

เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี
ตุรกี [เลทส์โก ทิวลิปฮิปปี้] 9วัน 6 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
บินตรงสู่อิสตันบลู
ชมเทศกาลทุ่งดอกทิวลิปสวน Emirgan Park
พักเมืองอิสตันบลู 2 คืนเต็มอิ่ม!!
พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช่
เข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย
นั่งกระเช้าเปอร์กามัมขึ้นชมเมืองโบราณอะโครโพลิส
ถ่ายรูปคู่ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
ช้อปปิ้งสุดมันส์จัตุรัสทักษิม

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม
วันที่ 2 เมืองอิสตันบูล - สวนดอกทิวลิป – สุเหร่าสีน้าเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
วันที่ 3 เมืองอิสตันบูล - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - ม้าไม้จาลองแห่งเมืองทรอย - เมืองชานัคคาเล่
วันที่ 4 เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ
วันที่ 5 เมืองคูซาดาซึ – เอฟฟิซุส – ห้องอาบน้าโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
วันที่ 6 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนผีเสื้อ - เมืองคัปปาโดเจีย
วันที่ 7 เมืองคัปปาโดเจีย – Optional tour Balloon - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังการ่า
วันที่ 8 เมืองอังการ่า - เมืองอิสตันบูล - ทะเลสาบเกลือ - สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่ 9 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 01-09 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 28,999 บาท
วันที่ 03-11 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 04-12 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 05-13 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 06-14 เมษายน 2563 าคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 07-15 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 08-16 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 09-17 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 39,999 บาท
วันที่ 12-20 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 38,999 บาท
วันที่ 13-21 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 36,999 บาท
วันที่ 14-22 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 15-23 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 18-26 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 28,999 บาท
วันที่ 19-27 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 28,999 บาท
วันที่ 22-30 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 27,999 บาท
วันที่ 25 เม.ษ.-03 พ.ค. 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 28 เม.ษ. -06 พ.ค. 2563 ราคาท่านละ 30,999 บาท
วันที่ 29 เม.ย. -07 พ.ค. 2563 ราคาท่านละ 30,999 บาท
วันที่ 30 เม.ย. -08 พ.ค. 2563 ราคาท่านละ 30,999 บาท


สายการบิน Turkish Airlines (TK)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com