ทัวร์ยุโรปตะวันออก- ออสเตรีย เช็ก

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWZ_VIE_BR01

ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก [เลสโก ไฮไลท์ฮัลสตัท] 6 วัน 3 คืน

Share

Share

เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป
ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก
[เลสโก ไฮไลท์ฮัลสตัท] 6 วัน 3 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
ชมหมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก "ฮัลสตัท"
ชมเมืองมรดกโลกที่ได้รับขนามนามว่าเป็นไข่มุกโบฮีเมียน "เชสกี้ ครุมลอฟ"

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย – ฮัลสตัท – ซาลซ์บูร์ก – มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก – บ้านเกิดโมสาร์ท
วันที่สาม เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธาณรัฐเช็ก – ปราสาทครุมลอฟ – ย่านเมืองเก่า – จตุรัสว่าการเมือง
วันที่สี่ เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ – พระราชวังฮอฟบวร์ค – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – ถนนคาร์ทเนอร์
วันที่ห้า เวียนนา – แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซเนอร์ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 27 เม.ย.-02 พ.ค. 2563 ราคาท่านละ 39,999 บาท
วันที่ 11-16 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 38,999 บาท
วันที่ 30 พ.ค.-04 มิ.ย. 2563 ราคาท่านละ39,999 บาท
วันที่ 13-18 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ38,999 บาท
วันที่ 27 มิ.ย.-02 ก.ค. 2563 ราคาท่านละ38,999 บาท

สายการบิน EVA Air (BR)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com