ทัวร์ตุรกี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWZ_IST_TK24

ตุรกี [เลทส์โก ซัมเมอร์บุษบาพาเพลิน] 9 วัน 6 คืน

Share

Share

เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี
ตุรกี 9 วัน 6 คืน
[เลทส์โก ซัมเมอร์บุษบาพาเพลิน]

ไฮไลท์ทัวร์
บินตรงสู่อิสตันบูล
เยือนดินแดงแห่งเทพนิยาย
เชคอินทุกไฮไลท์
เพลิดเพลินเต็มอิ่ม กับทุ่งดอกไอริส

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี - ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก
วันที่สาม เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่ - เมืองใต้ดินคาร์ตัค - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ
วันที่สี่ เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – ทุ่งดอกไอริส – เมืองปามุคคาเล่
วันที่ห้า ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี
วันที่หก โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส
วันที่เจ็ด ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่เมืองอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช่ – ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิชดีไลท์
วันที่แปด สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – ถนนคนเดินอิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม –สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 03-11 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 05-13 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 08-16 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 31,999 บาท
วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 31,999 บาท
วันที่ 20- 28 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 33,999 บาท
วันที่ 22-30 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 34,999 บาท
วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 34,999 บาท
วันที่ 27 พ.ค.-04 มิ.ย. 2563 ราคาท่านละ 34,999 บาท
วันที่ 29 พ.ค.- 06 มิ.ย. 2563 ราคาท่านละ 34,999 บาท
วันที่ 03-11 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 33,999 บาท
วันที่ 05-13 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 06-14 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 10-18 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 31,999 บาท
วันที่ 12-20 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 13-21 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 17-25 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 31,999 บาท
วันที่ 19-27 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 20-28 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 24 มิ.ย.-02 ก.ค. 2563 ราคาท่านละ 31,999 บาท
วันที่ 26 มิ.ย.-04 ก.ค. 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 27 มิ.ย.-05 ก.ค. 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท

สายการบิน Turkish Airlines (TK)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com