ทัวร์ตุรกี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWZ_IST_TK20

ตุรกี [เลสโก บอลลูนหลากสี] 9 วัน 6 คืน

Share

Share

เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี
ตุรกี 9 วัน 6 คืน
[เลสโก บอลลูนหลากสี]

ไฮไลท์ทัวร์
บินตรงลงอิสตันบูล พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน
พิเศษ เมนู อาหารไทย 1 มื้อ
ชมความงดงามแบบใกล้ชิดกับอุโมงค์ผีเสื้อ
เที่ยวชมพระราชวังหินอ่อนโดลมาบาห์เช่
ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม
แถมฟรีชาแอปเปิ้ล,เครื่องราง EVIL EYE,TURKISH ICE CREAM

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีฃ
วันที่สอง สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย
วันที่สาม เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ
วันที่สี่ เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - สวนผีเสื้อ - เมืองปามุคคาเล่
วันที่ห้า เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง
วันที่หก เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส
วันที่เจ็ด เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
วันที่แปด เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม - สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 01-09 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 11-19 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 15-23 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 18-26 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 30,999 บาท
วันที่ 24 ม.ค.-01 ก.พ. 2563 ราคาท่านละ 31,999 บาท
วันที่ 25 ม.ค.-02 ก.พ. 2563 ราคาท่านละ 31,999 บาท
วันที่ 27 ม.ค.-04 ก.พ. 2563 ราคาท่านละ 31,999 บาท
วันที่ 29 ม.ค.-06 ก.พ. 2563 ราคาท่านละ 31,999 บาท
วันที่ 01-09 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 02-10 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 07-15 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 08-16 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 09-17 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 18-26 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาท่านละ 31,999 บาท
วันที่ 23 ก.พ.-02 มี.ค. 2563 ราคาท่านละ 31,999 บาท
วันที่ 28 ก.พ.-07 มี.ค. 2563 ราคาท่านละ 31,999 บาท
วันที่ 29 ก.พ. -08 มี.ค. 2563 ราคาท่านละ 31,999 บาท
วันที่ 04-12 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 06-14 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 07-15 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 11-19 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 13-21 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 14-22 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 18-26 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 20-28 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 21-29 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 25 มี.ค.-02 เม.ย. 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท
วันที่ 27 มี.ค.-04 เม.ย. 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท

สายการบิน Turkish Airlines (TK)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม


 

Powered by MakeWebEasy.com