ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWZ_NRT_XJ03

ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ นิกโก้ เซนได [เลทโก ฮานะนินจา] 6 วัน 3 คืน

Share

หมวดหมู่ : japan Tokyo

Share

เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ นิกโก้ เซนได
[เลทโก ฮานะนินจา] 6 วัน 3 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
ชมซากุระแบบไม่ซ้ำใคร!!
เช็คอินสวนฟุนาโอกะโจชิ
นั่งรถรางชมอุโมงค์ซากุระ
ไม่พลาดชมจุดซากุระพันต้นที่สวยที่สุด
@ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ #ว้าวมากแม่

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - เซนได - ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
วันที่สาม ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ - ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันต้น) - ฟุกุชิมะ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ
วันที่สี่ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - ห้างฯ อิออน จัสโก้
วันที่ห้า เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ - ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจุกุ - สนามบินนาริตะ
วันที่หก กรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 01-06 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 33,999 บาท
วันที่ 02-07 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 35,999 บาท
วันที่ 03-08 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 35,999 บาท
วันที่ 04-09 เมษายน 2563 ราคาท่านละ35,999 บาท
วันที่ 05-10 เมษยน 2563 ราคาท่านละ 33,999 บาท
วันที่ 07-12 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 35,999 บาท
วันที่ 08-13 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 35,999 บาท
วันที่ 09-14 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 37,999 บาท
วันที่ 10-15 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 39,999 บาท
วันที่ 11-16 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 39,999 บาท
วันที่ 12-17 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 39,999 บาท
วันที่ 13-18 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 39,999 บาท
วันที่ 16-21 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 32,999 บาท

สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมPowered by MakeWebEasy.com