ทัวร์ญี่ปุ่น-นาโกย่า ทาคายาม่า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWZ_NGO_XJ12

ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลทโก ซูโม่ซากุระดูโอ้] 6 วัน 3 คืน

Share

หมวดหมู่ : NAGOYA japan TAKAYAMA

Share

เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า
[เลทโก ซูโม่ซากุระดูโอ้] 6 วัน 3 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
เช็คอินครบสุดคุ้มสามเมืองในทริปเดียว
เก็บภาพความประทับใจจุดชมซากุระแม่น้ำซาไก
ไม่พลาดชมซากุระเส้นทางนักปราชญ์
ช้อปปิ้งเพลินๆ ชินไซบาชิ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ
วันที่สาม ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน
วันที่สี่ เกียวโต - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
วันที่หก สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 19-24 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 25,999 บาท
วันที่ 20-25 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 21-26 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 22-27 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 23-28 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 24-29 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 25-30 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 26-31 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 27 มี.ค.- 01 เม.ย. 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 29 มี.ค.-03 เม.ย. 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 30 มี.ค.-04 เม.ย. 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 01-06 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 29,999 บาท
วันที่ 03-08 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 31,999 บาท
วันที่ 04-09 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 31,999 บาท
วันที่ 12-17 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 37,999 บาท
วันที่ 13-18 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 35,999 บาท
วันที่ 15-20 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 27,999 บาท
วันที่ 17-22 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 27,999 บาท
วันที่ 18-23 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 27,999 บาท
วันที่ 22-27 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 27,999 บาท
วันที่ 24-29 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 27,999 บาท
วันที่ 25-30 เมษายน 2563 ราคาท่านละ27,999 บาท
วันที่ 26 เม.ย.-01 พ.ค. 2563 ราคาท่านละ 27,999 บาท

สายการบิน AIRASIA X (XJ)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com