ทัวร์จอร์เจีย

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWF_TBS_XJ04D

เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย Mee Dee and Easy 6 วัน 4 คืน

Share

Share

เที่ยวจอร์เจีย ทัวร์จอร์เจีย
เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย
Mee Dee and Easy 6 วัน 4 คืน

ไฮไล์ทัวร์
โบสถ์เกอร์เกตี้
เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย
Holy Trinity Cathedral
มิสเคต้า วิหารสเวติสเคอเวรี วิหารจวารี
ป้อมนาริกาล่า ป้อมอนานูรี
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
วิหารอะลาเวอดี ป้อมปราการบาโตนิส

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่สอง กรุงเทพฯ – ทบิลิซี่ - มิสเคต้า–วิหารสเวติสเคอเวรี –วิหารจวารี -กอรี่ – พิพิธภัณฑสตาลิน –ทบิลิซี่
วันที่สาม ทบิลิซี่ - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – สะพานสันติภาพ - ป้อมนาริกาล่า – พระแม่แห่งจอร์เจีย - โบสถ์เมเตห์คี –โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่
วันที่สี่ ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย-คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – ทบิลิซี
วันที่ห้า วิหารอะลาเวอดี - เมืองเทลาวี - ป้อมปราการบาโตนิส - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ช้อปปิ้ง Rustaveri
วันที่หก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 09-14 มิถุนายน 63 ราคาท่านละ 29,990 บาท
วันที่ 03-08 กรกฎาคม 63 ราคาท่านละ 31,990 บาท
วันที่ 07-12 กรกฎาคม 63 ราคาท่านละ 29,990 บาท
วันที่ 11-16 สิงหาคม 63 ราคาท่านละ 31,990 บาท
วันที่ 25-30 กันยายน 63 ราคาท่านละ 29,990 บาท
วันที่ 29 กันยายน-04 ตุลาคม 63 ราคาท่านละ 29,990 บาท

สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com