ทัวร์นครปฐม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_NPT_BS001

เช็คอิน กิน เที่ยว ไหว้พระ นครปฐม 1วัน

Share

Share

เที่ยวไทย ทัวร์ไทย
เช็คอิน กิน เที่ยว ไหว้พระ นครปฐม 1วัน

ไฮไลท์ทัวร์
ร้านชะตาธรรมชาติ พระปฐมเจดีย์
ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง เมืองรัตติยา
ตลาดน้ำลำพญา
ร้านนั่งห้อยขา@นครชัยศรี

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-นครปฐม-ร้านชะตาธรรมชาติ-พระปฐมเจดีย์-ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง-เมืองรัตติยา ตลาดน้ำลำพญา-ร้านนั่งห้อยขา@นครชัยศรี-กรุงเทพฯ

06.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

07.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระบนรถ บริการอาหารกล่อง (1) ขนมปัง น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ ระหว่างทาง

08.00 น. เดินทางถึง ร้านชะตาธรรมชาติ Chata Thammachart ร้านกาแฟในรูปแบบคาเฟ่ริมทุ่งนา วิวดี ลมเย็น บรรยากาศชวนให้ฟินมาก กินลม ชมวิว ชิวทุ่งนากับคาเฟ่เปิดใหม่ที่ทุกคนต้องไปสไตล์บาหลีพาวิลเลี่ยน กับวิวทุ่งนาเขียวสวย ที่อยากให้ทุกคนมาสัมผัส ที่นี่มีอาหาร-เครื่องดื่มคาเฟ่อร่อยเข้าข้นราคาไม่แพง อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

09.30 น. นำท่านชม พระปฐมเจดีย์ อำเภอพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นที่ประดิษฐานองค์พระปฐมเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2396 ภายในบริเวณวัดพระปฐมเจดีย์มีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ พระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ประดิษฐานในซุ้มวิหารทางทิศเหนือ หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ที่ฐานเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 6 พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ เก็บรวบรวมวัตถุโบราณที่ขุดพบในจังหวัดนครปฐม ทั้งสมัยบ้านเชียง สมัยทวารวดี ในยามค่ำคืนซึ่งเปืดไฟส่องประดับองค์พระปฐมเจดีย์สง่างดงาม นำท่านไหว้พระขอพร

10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน ตั้งอยู่ริมทุ่งบัวแดงขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวางมากถึง 44 ไร่ แบ่งเป็นบึงบัว 24 ไร่ สามารถมาเที่ยวชมได้ตลอดปี เพราะบัวมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ บัวสายพันธุ์ดั้งเดิม จะบานก่อนเวลา 9.30 และอีกสายพันธุ์คือ บัวแดงมะเหมี่ยว จะบานตลอดทั้งวัน ถ้าใครมาตอนเช้า จะได้ชมดอกบัวทั้งสองชนิดบานพร้อมกันเลย หรือแวะมาทานข้าว ดื่มกาแฟ รับลม ชมบึงบัว ช่วงบ่ายๆ ก็ได้เหมือนกัน ไฮไลท์ของที่นี่ คือนั่งเรือชมบัวแดง เพราะมองจากด้านบนไม่สวยเท่าได้ดูระดับสายตาแน่นอน ฟินกว่าหลายเท่าด้วย โดยพี่คนพายเรือจะพาเราล่องไปจนถึงใจกลางบึงบัวเลยค่ะ เพียงลำละ 100 บาท เท่านั้นเเอง นั่งได้ลำละไม่เกิน 5 คน หมายเหตุ: ราคานี้ไม่รวมค่าล่องเรือชมบัวแดง

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

12.00 น. นำท่านสู่ ตลาดน้ำวัดลำพญา เป็นตลาดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนหน้าวัดลำพญา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่นิยมชมชื่น กับบรรยากาศบ้านสวนริมน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติ นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสที่นี่ รับรองว่าจะไม่ผิดหวัง เพราะตลอดเส้นทางเข้าสู่เขตอำเภอบางเลน เราจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในย่านนี้ได้เป็นอย่างดี สภาพภูมิประเทศมองจากสองฝั่งถนน เป็นทุ่งนา สวน ป่า ที่เรียงรายสลับกันไปบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรทำนา ทำไร่ และทำสวนพืช ผัก ผลไม้ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อเลือกกิน ตามอัธยาศํย

13.30 น. นำท่านสู่ เมืองรัตติยา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมืองรัตติยา ดำเนินการตามแนวคิด สถานที่ท่องเที่ยวและตลาดร่วมสมัย เป็นเมืองที่จำลองบรรยากาศเหมือนอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป๊ะ ๆ โดยอิงจากประวัติศาสตร์ ทั้งประตูชัย ป้อมปราการ กำแพงเมือง ฯลฯ พร้อมด้วยมุมถ่ายรูปชิค ๆ มากมาย อย่างสะพานแขวนสีแดง น้ำตกจำลอง ชิงช้าริมน้ำ ส่วนใครอยากทำกิจกรรม ที่นี่ก็มีจักรยานให้เราปั่นกันเพลิน ๆ พลางชมวิวไปเรื่อย ๆ ถ้าปั่นเข้าไปลึกหน่อย จะเจอน้องควายเดินเร็มหญ้า เซลฟี่คู่น้องควายเสร็จแล้วไปให้อาหารปลาต่อ หรือจะล่องแพชมธรรมชาติก็มีให้บริการ

15.30 น. นำท่านแวะเช็คอินที่ นั่งห้อยขาริมน้ำ ถ่ายรูปรังนกบาหลี ที่ ร้านนั่งห้อยขา@นครชัยศรี ร้านนี้เป็นร้านที่ตั้งอยู่ริมน้ำ บรรยากาศเมื่อมองจากภายนอกอาจดูธรรมดา แต่เมื่อได้เข้ามาในร้านจะตื่นตาตื่นใจกับสไตล์การตกแต่งที่สวยงาม ออกแนวบ้านสวนริมคลองผสมผสานกับแนววินเทจหน่อยๆ มีมุมให้นั่งทานอาหาร ทั้งแบบห้อยขาริมน้ำ โต๊ะเก้าอี้แบบวินเทจ มีมุมถ่ายรูปเล่นหลายมุม ทั้งมุมแปลตาข่ายให้นั่งเล่นรับลมเย็น และที่เพิ่มเติมขึ้นมไม่นาน คือ รังนกแบบบาหลี 3 จุด ซึ่งเป็นจุดภาพที่สามารถโพสต์ท่าถ่ายูป เก๋ๆกันได้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเล่นตามอัธยาศัย

16.30 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 07,08,14,15,21,22,28,29 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 999 บาท
วันที่ 04,05,06 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 999 บาท
วันที่ 12,13,14,15 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1111 บาท
วันที่ 18,19,25,26 เมษายน 2563 ราคาท่านละ999 บาท
วันที่ 01,02,03,09,10 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 999 บาท
วันที่ 16,17,23,24,30,31 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 999 บาท

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com