ทัวร์สมุทรสงคราม

รหัสสินค้า : TWT-SKM_BS001

เที่ยวสมุทรสงคราม-อัมพวา 1 วันเต็ม

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ภาคกลาง

Share

รายละเอียดสินค้า

เที่ยสสมุทรสงคราม ทัวร์สมุทรสงคราม
เที่ยวสมุทรสงคราม-อัมพวา 1 วันเต็ม

ไฮไลท์ทัวร์
พิพิธภัณฑ์เรือ-หลวงพ่อวัดบ้านแหลม-วัดศรัทธาธรรม
วัดบางกระพ้อม-ค่ายบางกุ้ง-อุทยาน ร.2-ตลาดน้ำอัมพวา-ชมหิ้งห้อย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัด จ.สมุทรสงคราม โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปัง น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ

08.00 น. ถึง จ.สมุทรสงคราม ชม อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ชมประวัติชีวิตของแฝดสยามที่ไปสร้างชื่อเสียง
ทั่วโลก และชม พิพิธภัณฑ์เรือ ที่รวบรวมเรือพื้นบ้านหลากหลายชนิด มาจัดแสดง

09.00 น. นำท่านนมัสการ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ที่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาว จ.สมุทรสงคราม เพื่อความเป็นสิริมงคล

10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) นำท่านนมัสการพระประธาน ชมโบสถ์ที่มีความสวยงาม ที่สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ลวดลายละเอียดงดงาม และเลือกซื้อของรามัญ (มอญ) โดยกลุ่มแม่บ้านชาวมอญ เดินทางสู่ ดอนหอยหลอด ชมวิวทิวทัศน์และสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดบางกระพ้อม วัดที่เก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา นำท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แตกต่างไปจากที่อื่น คือ เป็นลวดลายปูนปั้น แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ

14.30 น. เดินทางสู่ ค่ายบางกุ้ง ชมกำแพงจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของการสู้รบ หลังเหตุการณ์ที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ชมโบสถ์เก่าภายในค่าย ที่เรียกว่า โบสถ์หลวงพ่อดำ ที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมทั่วทั้งหลังทั้ง 4 ชนิด ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง

16.30 น. เดินทางสู่ อุทยาน ร.2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บุคคลสำคัญ ที่องค์การยูเนสโก้ ยกย่องในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่พระองค์ได้พระราชทานไว้เป็นมรดกของชาติ ชม พิพิธภัณฑ์บ้านทรงไทย 4 หลัง แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ อาทิ หอกลาง ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 2 และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชายไทยโบราณวัตถุ

17.00 น. เดินทางสู่ ตลาดน้ำ อัมพวา (ทานอาหารค่ำตามอิสระ) และเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย

19.30 น. นำท่านล่องเรือ ชมหิ่งห้อย ยามค่ำคืน ที่สว่างไสวไปทั้งต้นลำพู จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

22.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 01 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 07 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 08 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 14 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 15 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 21 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 22 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 28 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 29 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 04 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 05 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 06 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 11 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 12 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 13 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 14 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 15 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 18 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 19 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 25 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 26 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 02 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 09 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท

โดยรถตู้ปรับอากาศ

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

TWT_KRI_BS133

ไปมะ...เหมือง มอญ 3 วัน 2 คืน

 
฿ 6,490 ฿ 6,490
New

TWI_CTI_BS129

ล่าพลอย...ชิมผลไม้@ จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

 
฿ 4,900 ฿ 4,900
New

TWT_UTN_BS102

อุทัยฯ เมืองธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน

 
฿ 3,990 ฿ 3,990
New

TWT_CCO_BS002

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา สายมู บูชา 3 เทวสถาน ไหว้พระ 3 วัด วันเดียว เที่ยวฉะเชิงเทรา

 
฿ 999 ฿ 999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com