Package Tour Phuket

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_PKG_T00335

CLUB MED PHUKET 3 Days 2 Nights แพ็กเกจที่พัก All Inclusive

Share

Share

CLUB MED PHUKET 3 Days 2 Nights แพ็กเกจที่พัก All Inclusive

รายละเอียดแพ็กเกจทัวร์
วันแรก : กรุงเทพฯ–ภูเก็ต
XX.XX น. ลูกค้าทำการเช็คอินด้วยตัวเอง ณ สนามบินดอนเมือง หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ (ตามสายการบินที่ลูกค้าเลือก)
XX.XX น. ออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน............ เที่ยวบิน............
XX.XX น. ถึงสนามบินภูเก็ต รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นพบเจ้าหน้าที่รีสอร์ทตรงประตูทางออก ถือป้ายในนาม “CLUB MED PHUKET” นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศชมเมืองภูเก็ต มนต์เสน่ห์เมืองอันดามัน (กรณีจองรถรับ-ส่ง) ตลอดการเดินทาง เมื่อถึง CLUB MED PHUKET เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านด้วยน้ำดื่ม และผ้าเย็น จากนั้นเช็คอิน ณ เคาเตอร์รีสอร์ทและพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมความงดงามของรีสอร์ทที่ได้รับการตกแต่งสวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีสไตล์การออกแบบที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ปลูกสร้างโดยใช้ไม้สักและหินอ่อนผสมกลิ่นไอของ “เซน” ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น ทำให้รู้สึกประทับใจและผ่อนคลายแกผู้มาเยือน
กลางวัน เดินเล่นบริเวณชายหาดส่วนตัวของ รีสอร์ท หรือร่วมกิจกรรมภายในรีสอร์ท อาทิ กอล์ฟ, Flying trapeze, มวยไทย, โยคะ, ยิงธนู, ดำน้ำตื้น(ติดต่อเคาเตอร์รีสอร์ท), วอลเลย์บอลชายหาด, สควอช, เทนนิส, ปิงปอง, บาสเกตบอล........
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร มาเมือง(MAMUANG) สไตล์นานาชาติ
20.15 น. ชมการแสดงโชว์สุดอลังการ โดยทีม GO นานาชาติ สนุกสนานทุกค่ำคืน ที่ Theatre
22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ สังสรรค์สนุกสนานชมดนตรีที่บาร์ Sanook Bar บริการเครื่องดื่ม 100 กว่าชนิดพร้อมเสิร์ฟแบบไม่จำกัด

วันที่สอง : คลับเมดภูเก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร มาเมือง(MAMUANG)สไตล์นานาชาติ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือร่วมกิจกรรมภายในรีสอร์ท อาทิ กอล์ฟ,มวยไทย, โยคะ,Flying trapeze, ยิงธนู, ดำน้ำตื้น(ติดต่อเคาเตอร์รีสอร์ท), วอลเลย์บอลชายหาด, สควอช, เทนนิส, ปิงปอง, บาสเกตบอล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ITARA
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร มาเมือง(MAMUANG) สไตล์นานาชาติ
20.15 น. ชมการแสดงโชว์สุดอลังการ โดยทีม GO นานาชาติ สนุกสนานทุกค่ำคืน ที่ Theatre
22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ สังสรรค์สนุกสนานชมดนตรีที่บาร์ Sanook Bar บริการเครื่องดื่ม 100 กว่าชนิดพร้อมเสิร์ฟแบบไม่จำกัด

วันที่สาม : คลับเมดภูเก็ต - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร มาเมือง(MAMUANG) สไตล์นานาชาติ
10.00 น. สมควรแก่เวลาเช็คเอ้าท์ เตรียมสัมภาระเดินทางสู่สนามบิน (ท่านสามารถฝากสัมภาระได้ที่รีเซปชั่น)
12.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร มาเมือง(MAMUANG) สไตล์นานาชาติ
xx.xx น. ออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
xx.xx น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน....... เที่ยวบินที่.........
xx.xx น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ออกเดินทางมีนาคม-ตุลาคม 2563
จองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

ราคาเริ่มต้น 7,800 บาท

โหลดแพ็กเกจเพิ่มเติม

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com