Package Tour Satun

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_PKG_T00323

แพ็กเกจ สตูล หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

Share

Share

แพ็กเกจ สตูล หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดแพ็กเกจทัวร์
วันแรก
09.30 เจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินหาดใหญ่ / ตรัง มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

11.00 เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา

11.30 ออกเดินทางโดยเรือ Speed boat มุ่งหน้าสู่เกาะตะรูเตา และเกาะไข่เป็นสัญลักษณ์ของสตูล

14.00 เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล นำท่านเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
07.30 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.30 เตรียมพร้อมออกเดินทางไปยังเกาะอาดัง

10.00 เดินทางถึง เกาะอาดัง อ่าวเรือใบ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการดำน้ำ

11.00 เดินทางถึง เกาะยาง ให้อิสระท่านดำน้ำ บริเวณเกาะยางมีปะการังผักกาด และฝูงปลามากมาย

12.00 เดินทางไปยัง หาดทรายขาวเกาะราวี ให้ท่านได้ถ่ายรูป พักผ่อน และรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 เดินทางไปยัง เกาะหินงาม อิสระถ่ายรูป และออกดำน้ำ หลังเกาะหินงาม

14.00 ดำน้ำ ณ จุดไฮไลท์ที่ ร่องน้ำจาบัง ปะการัง 7

14.30 เดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ หลังจากนั้นเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
07.30 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.00 เตรียมพร้อมเดินทางกลับ รถตู้บริการส่งท่านถึง สนามบินหาดใหญ่ / ตรัง

กำหนดเดินทาง
ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
เดินทางทุกวัน จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 4,290 บาท

โหลดแพ็กเกจเพิ่มเติม

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com