Package Tour Ubon Ratchathani

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_PKG_T00363

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สายบุญคูณสอง ไหว้พระ 2 วัน 1 คืน

Share

Share

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สายบุญคูณสอง ไหว้พระ 2 วัน 1 คืน

ไฮไลท์
วัดมหาวนาราม -วัดหนองป่าพง - วัดป่าศรีมงคล - ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่
วัดพระธาตุหนองบัว - วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ - ผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลือง
บ้านแสนไหคาเฟ่ - วัดประสานสุข - วัดทุ่งศรีเมือง - ร้านของฝากเมืองอุบลฯ
ใช้รถตู้ตลอดการเดินทาง พิเศษ! มีไกด์นำเที่ยว 2 วันเต็ม พร้อมบริการอาหารกลางวัน 2 มื้อ

รายละเอียดแพ็กเกจทัวร์
วันแรก วัดมหาวนาราม-วัดหนองป่าพง-วัดป่าศรีมงคล-ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่

08.00 จุดนัดพบ สนามบินอุบลฯ สถานีขนส่งจังหวัด

08.30 วัดมหาวนาราม ขอพรพระเจ้าใหญ่อินแปลง พระพุทธรูปองค์นี้เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่เคารพนับถือของชาวอุบลฯ
และฝั่งลาว

10.00 วัดหนองป่าพง สำนักปฏิบัติธรรมอันสงบเงียบและเป็นต้นแบบของวัดป่ากว่า 100 แห่ง (เจดีย์บรรจุอัฐิหลวงพ่อชา)

12.00 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ศรีสะเกษ

14.00 วัดป่าศรีมงคล ชมความอลังการของรูปปั้นพญานาคภายในถ้ำนาคาธิบดี ที่มีความงดงาม ต้องไปกราบไหว้สักครั้งในชีวิต

17.00 ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ปราสาทหินลวดลายตามศิลปะขอมขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

19.00 พักที่ โรงแรมทอแสงอุบล หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง วัดพระธาตุหนองบัว-วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์-ผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลือง-บ้านแสนไหคาเฟ่- วัดประสานสุข-วัดทุ่งศรีเมือง-ร้านของฝากเมืองอุบลฯ

09.00 วัดพระธาตุหนองบัว พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง ในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

10.00 บ้านแสนไหคาเฟ่ จุดเช็คอินใหม่ เมืองอุบลราชธานี บรรยากาศร้านตกแต่งด้วยของโบราณ

10.40 วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ชมธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และชมจิตรกรรมสังกะสีบุเพดาน

12.00 ผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลือง บ้านปะอาว เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ในยุคแรกๆ เช่น เต้าปูน กระดิ่ง หมากหิ่ง

13.00 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านส้มตำจินดา

14.30 วัดประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง) วัดที่มีพระอุโบสถสวยงามและเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดับตกแต่งด้วยเซรามิก

15.45 วัดทุ่งศรีเมือง ขอพรกับพระเจ้าใหญ่ศรีเมือง ชมหอไตรกลางน้ำอันเลื่องลือ ภายในมีตู้เก็บพระธรรมลงรักปิดทอง (ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมงกุฎราชกุมารี)

17.00 ร้านของฝากเมืองอุบลฯ หมูยอ ปลาส้ม แหนมซี่โครงหมูอ่อน หมูแก้ว เส้นก๋วยจั๊บญวน เค็มบักนัด

นำคณะเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

กำหนดเดินทาง
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (วันนี้ - มิถุนายน 2563)
จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
ราคาเริ่มต้น 2,599 บาท

โหลดแพ็กเกจเพิ่มเติม

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com