ทัวร์ฉะเชิงเทรา

รหัสสินค้า : TWT_CCO_BS002

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา สายมู บูชา 3 เทวสถาน ไหว้พระ 3 วัด วันเดียว เที่ยวฉะเชิงเทรา

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ภาคกลาง

Share

รายละเอียดสินค้า

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา สายมู บูชา 3 เทวสถาน
ไหว้พระ 3 วัด วันเดียว เที่ยวฉะเชิงเทรา

ไฮไลท์ทัวร์
ขอพร3องค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุด
พระพิฆเนศปางนั่งประทานพรองค์ใหญ่ (วัดโพรงอากาศ)
อุทยานพระพิฆเนศ องค์ยืน คลองเขื่อน
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข(วัดสมานรัตนาราม)
ขอพรหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ไหว้พระแก้ชง เสริมดวงไหว้พระแก้ชง วัดวัดจีนประชาสโมสร

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-วัดโพรงอากาศ(พระพิฆเนศปางนั่งประทานพร)-อุทยานพระพิฆเนศ(องค์ยืน)คลองเขื่อน-วัดสมานรัตนาราม(พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข)-วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหลวงพ่อโสธร)-กรุงเทพฯ

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรถตู้ปรับอากาศระหว่างทาง เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (1) ขนมปัง+นม หรือ น้ำผลไม้ ระหว่างเดินทาง

08.30 น.นำท่านสู่ วัดโพรงอากาศ (พระอาจารย์สมชาย) ตั้งอยู่ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดแห่งนี้มีพระอุโบสถมหาเจดีย์ขนาดใหญ่สีทองอร่ามที่มีลักษณะโดดเด่น โดยหลวงพ่อสมชายเจ้าอาวาสคนปัจจุบันตั้งใจสร้างเพื่อเป็นสถานที่สำคัญของเมืองแปดริ้วโดยใช้เสาทั้งหมด 196 ต้น ชั้นล่างยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปจำลอง ทั้งหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโต หลวงพ่อวัดไร่ขิง และหลวงพ่อวัดเขาตะเครา ให้ท่านได้สักการะขอพร
นำท่านขอพรองค์พระพิฆเนศปางนั่งประทานพรองค์ใหญ่ ที่โดดเด่น เป็นภาพที่สวยงามอย่างมาก เทพแห่งความสำเร็จ รุ่งเรือง ความร่ำรวย ท่านสามารถซื้อชุดถวายองค์พระพิฆเนศได้จากบริเวณนี้
บทบูชาพระพิฆเนศแบบสั้น โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา ขอความสำเร็จในด้านต่างๆ มีโชค และมีทรัพย์เงินทอง สมความปรารถนา

10.30 น.นำท่านสู่ อุทยานพระพิฆเนศ องค์ยืน คลองเขื่อน องค์พระพิฆเนศปางยืน เนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความสูง30เมตร ความสูงเกือบ40เมตร ตั้งอยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติของสวนเกษตร เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย ลักษณะโดดเด่นขององค์พระพิฆเนศ คือ พระหัตถ์ทั้ง4 ถือ พืชพรรณและธัญญาหาร ประกอบไปด้วย กล้วย ยอดอ้อย มะม่วง ขนุน และที่พระบาทมีหนูบริวารของพระพิฆเนศ การจัดสร้างองค์พระพิฆเนศมีการหล่อในแต่ละส่วนลรวมกันทั้งสิ้น854ชิ้น แต่ละครั้งในการหล่อชิ้นส่วนจะมีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตทุกครั้ง และมีการอัญเชิญเทพอย่างถูกต้องตามหลักพิธี บริเวณรอบองค์พระพิฆเนศยังมีซุ้มจัดบูชาพระพิฆเนศ และเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย เทพเจ้าผู้ประทานโชคลาภ พระแม่กวนอิมเทพเจ้าผู้ประทานความเมตตา เทพเจ้าตี่จั่งอ้วง หรือ เต่จงอ๋อง พระกษิติครรภโพธิสัตว์ หรือเทพเจ้าผู้ไถ่บาป ให้ท่านได้สัการะอีกมากมาย ณ เทวสถานแห้งนี้อีกด้วย

11.30 น. นำท่านสู่ วัดสมานรัตนาราม นำท่านบูชา พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข เนื้อองค์เป็นสีชมพูและอาจเรียกได้ว่า เป็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยองค์พระพิฆเนศความสูง16เมตรและยาว24เมตร มีสีชมพูสวยงาม ลักษณะกึ่งนั่ง กึ่งนอน พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายถืองาที่หัก ลักษณะของปางหมายถึง มีกิน มีใช้ มั่นคงมั่งคั่ง เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาด สุขสบาย โชคลาภ ความสุข สมบูรณ์พร้อมทุกด้าน108ประการ รอบฐานองค์พระพิฆเนศมีพระพิฆเนศปางต่างๆอีก32ปาง และภายใต้ฐานพระพิฆเนศยังเป็นพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศปางต่างๆ ท่านสามารถบูชาเช่าพระพิฆเนศไปบูชาที่บ้านได้อีกด้วย

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

15.30 น. นำท่านสู่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหลวงพ่อโสธร) เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแปดริ้วหรือจังหวัดฉะเชิงเทราโดยแท้จริงตลอดมา หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง1.48 เมตร เท่าที่มองเห็นองค์หลวงพ่อโสธรอยู่ในปัจจุบันนี้ ผู้รู้เล่าว่าองค์จริงของหลวงพ่อพุทธโสธรนั้นเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่องค์เล็กกว่าที่เห็นกันอยู่แต่เนื่องจาก หลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปที่มีรูปลักษณ์งดงามมาก มีผู้เกรงว่าจะเป็นอันตรายอาจจะมีผู้ใจบาปมากระทำมิดีมิร้ายได้จึงจัดการสร้างพระพุทธรูปปูนปั้นขึ้นใหม่แล้วเอาองค์จริงของหลวงพ่อโสธรประดิษฐานไว้ข้างในไม่ให้ใครเห็นจนบัดนี้.

16.30 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับส่ กรุงเทพฯ

18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 04/05/25/26 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 999 บาท
วันที่ 01/02/09/10/16/23 /30 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 999 บาท
วันที่ 06/14/20/27/28 มิถุนายน 2563 ราคาท่านละ 999 บาท

โดยรถตู้ปรับอากาศ

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

TWT_UTN_BS102

อุทัยฯ เมืองธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน

 
฿ 3,990 ฿ 3,990
New

TWI_CTI_BS129

ล่าพลอย...ชิมผลไม้@ จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

 
฿ 4,900 ฿ 4,900
New

TWT_KRI_BS133

ไปมะ...เหมือง มอญ 3 วัน 2 คืน

 
฿ 6,490 ฿ 6,490
New

TWT_PNB_BUS134

เขาค้อต้องไป พิดโลกต้องเที่ยว สุโขทัยต้องโดน 3 วัน 2 คืน

 
฿ 4,900 ฿ 4,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com