ทัวร์นครศรีธรรมราช

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT-ST05

เมืองคอน-ขนอม-สิชล 3 วัน 1 คืน

Share

Share

ทัวร์นครศรีธรรมราช เที่ยวนครศรีธรรมราช
เมืองคอน-ขนอม-สิชล 3 วัน 1 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
แลเมืองคอน ขอได้ ไหว้รับ กับไอ้ไข่ ณ วัดเจดีย์ ขอพรตาพรานบุญ โชคลาภ เมตตา มหาเสน่ห์ ล่องเรือชมความน่ารักของโลมาสีชมพู

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง นครศรีธรรมราช-วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)-วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)-ศาลหลักเมืองนคร-วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
วันที่สาม ขนอม-จุดชมวิวเนินเทวดา-เนินนางฟ้า-สะพานไม้อ่าวเตล็ด-ล่องเรือชมปลาโลมาสีชมพู-วัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร-กรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 ราคาท่านละ 3,599 บาท
วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ราคาท่านละ 3,599 บาท
วันที่ 04-06 ธันวาคม 2563 ราคาท่านละ 3,599 บาท
วันที่ 05-07 ธันวาคม 2563 ราคาท่านละ 3,599 บาท
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2563 ราคาท่านละ 3,599 บาท
วันที่ 30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2563 ราคาท่านละ 4,599 บาท

เดินทางรถโดยสารปรับอากาศ VIP

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com