ทัวร์น่าน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT-NAN02

น่าน ปัว บ่อเกลือ แพร่ 4 วัน 2 คืน

Share

Share

เที่ยวน่าน ทัวร์น่าน
น่าน ปัว บ่อเกลือ แพร่ 4 วัน 2 คืน

ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวน่าน สัมผัสมนต์เสน่ห์ขุนเขาโอบล้อมทุ่งนา
เมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางบรยากาศสโลวไลฟ์
จุดชมวิวดอยภูคา และถนนหมายเลข 3
ชมบ่อเกลือหนึ่งเดียวในโลก สัการะพระธาตุช่อแฮ-แช่แห้ง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก – อำเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่สอง จังหวัดน่าน – ปัว – วัดภูเก็ต – คาเฟ่ กาแฟไทลื้อ – ถนนโค้งเลข 3 ถนนหมายเลข 1081 – บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ – จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – ปัว
วันที่สาม วัดศรีมงคล (ก๋ง) – เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน – พระธาตุแช่แห้ง – วัดศรีพันตัน – วัดมิ่งเมือง – ซุ้ม ต้นลีลาวดี – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน
วันที่สี่ จังหวัดน่าน – วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 01-04 ตุลาคม 2563 ราคาท่านละ 4,999 บาท
วันที่ 10-13 ตุลาคม 2563 ราคาท่านละ 5,599 บาท
วันที่ 15-18 ตุลาคม 2563 ราคาท่านละ 5,599 บาท
วันที่ 29 ต.ค.-01 พ.ย. 2563 ราคาท่านละ 5,599 บาท
วันที่ 05-08 พฤศจิกายน 2563 ราคาท่านละ 5,599 บาท
วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2563 ราคาท่านละ 5,599 บาท
วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ราคาท่านละ 5,599 บาท
วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2563 ราคาท่านละ 5,599 บาท
วันที่ 04-07 ธันวาคม 2563 ราคาท่านละ 5,999 บาท
วันที่ 09-12 ธันวาคม 2563 ราคาท่านละ 5,999 บาท
วันที่ 17-20 ธันวาคม 2563 ราคาท่านละ 5,999 บาท
วันที่ 24-27 ธันวาคม 2563 ราคาท่านละ 5,999 บาท
วันที่ 25-28 ธันวาคม 2563 ราคาท่านละ 5,999 บาท
วันที่ 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 2563 ราคาท่านละ 6,999 บาท
วันที่ 30 ธ.ค.- 02 ม.ค. 2563 ราคาท่านละ 6,999 บาท

เดินทางรถตู้โดยสารปรับอากาศ VIP

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com