ทัวร์ไต้หวัน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_TPE24_SL

มหัศจรรย์...UNSEEN ไทเปมหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน 

Share

ไฮไลท์ทัวร์
สักการะ ณ วัดพระถังซำจั๋ง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคซง
ขอความรักวัดหลงซานถ่ายรูปกีบแลนด์มาร์คใหญ่ ตึกไทเป 101
ชมหมู่บ้านชาวประมงหลากสี ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดกลางคืนชื่อดัง  

รายละเอียดโปรแกรม
วันแรก สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต   (-/กลางวัน/อิสระ)
วันที่สอง เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต  (เช้า/กลางวัน/อิสระ)
วันที่สาม วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน      (เช้า/กลางวัน/อิสระ)
วันที่สี่      สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ     (setbox/-/-)

วันที่เดินทาง 
กำหนดการเดินทางเดือน พฤษภาคม 2566
วันที่ 24-27 พ.ค.66 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 25-28 พ.ค.66 ราคาท่านละ 16,999 บาท
วันที่ 26-29 พ.ค.66 ราคาท่านละ 17,999 บาท
กำหนดการเดินทางเดือน มิถุนายน 2566
วันที่ 01-04 มิ.ย.66(วันหยุด) ราคาท่านละ 20,999  บาท 
วันที่ 02-05 มิ.ย.66(วันหยุด) ราคาท่านละ 22,999 บาท 
วันที่ 07-10 มิ.ย.66 ราคาท่านละ 15,999 บาท 
วันที่ 08-11 มิ.ย.66 ราคาท่านละ 17,999 บาท 
วันที่ 09-12 มิ.ย.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท
วันที่ 14-17 มิ.ย.66 ราคาท่านละ 17,999 บาท 
วันที่ 15-18 มิ.ย.66 ราคาท่านละ 17,999 บาท 
วันที่ 16-19 มิ.ย.66 ราคาท่านละ   18,999 บาท 
วันที่ 21-24 มิ.ย.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท 

กำหนดการเดินทางเดือนกรกฏาคม 2566 
วันที่ 05-08 ก.ค.66 ราคาท่านละ 15,999 บาท
วันที่ 06-09 ก.ค.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท
วันที่ 07-10 ก.ค.66 ราคาท่านละ 17,999 บาท 
วันที่ 12-15 ก.ค.66 ราคาท่านละ 16,999 บาท 
วันที่ 13-16 ก.ค.66 ราคาท่านละ  18,999 บาท 
วันที่ 14-17 ก.ค.66 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 19-22 ก.ค.66 ราคาท่านละ 15,999 บาท 
วันที่ 20-23 ก.ค.66 ราคาท่านละ 17,999 บาท 
วันที่ 21-24 ก.ค.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท 
วันที่ 26-29 ก.ค.66 ราคาท่านละ 16,999 บาท 
วันที่ 27-30 ก.ค.66(วันหยุด) ราคาท่านละ 20,999 บาท
วันที่ 28-31 ก.ค.66(วันหยุด) ราคาท่านละ 20,999 บาท
วันที่ 29 ก.ค.-01 ส.ค.66 ราคาท่านละ 20,999 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนสิงหาคม 2566
วันที่ 01-04 ส.ค.66 (วันหยุด) ราคาท่านละ 20,999 บาท 
วันที่ 02-05 ส.ค.66 ราคาท่านละ 20,999 บาท 
วันที่ 03-06 ส.ค.66 ราคาท่านละ 17,999 บาท 
วันที่ 04-07 ส.ค.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท   
วันที่ 10-13 ส.ค.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท 
วันที่ 11-14 ส.ค.66(วันหยุด) ราคาท่านละ 20,999 บาท 
วันที่ 17-20 ส.ค.66 ราคาท่านละ 17,999 บาท 
วันที่ 18-21 ส.ค.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท 
วันที่ 24-27 ส.ค.66 ราคาท่านละ 17,999 บาท 
วันที่ 25-28 ส.ค.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท 
วันที่ 31 ส.ค.-03 ก.ย.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท 

กำหนดการเดินทางเดือนกันยายน 2566
วันที่ 01-04 ก.ย.66 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 07-10 ก.ย.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท
วันที่ 08-11 ก.ย.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท
วันที่ 14-17 ก.ย.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท
วันที่ 15-18 ก.ย.66 ราคาท่านละ 17,999 บาท
วันที่ 21-24 ก.ย.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท
วันที่ 22-25 ก.ย.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท
วันที่ 29 ก.ย.-02 ต.ค.66 ราคาท่านละ 20,999 บาท 

กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม 2566
วันที่ 05-08 ต.ค.66 ราคาท่านละ 20,999 บาท 
วันที่ 06-09 ต.ค.66 ราคาท่านละ 20,999 บาท  
วันที่ 12-15 ต.ค.66 ราคาท่านละ 20,999 บาท  
วันที่ 13-16 ต.ค.66(วันหยุด) ราคาท่านละ 20,999 บาท  
วันที่ 19-22 ต.ค.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท
วันที่ 20-23 ต.ค.66(วันหยุด) ราคาท่านละ 20,999 บาท 
วันที่ 21-24 ต.ค.66 ราคาท่านละ 20,999 บาท 
วันที่ 26-29 ต.ค.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท 
วันที่ 27-30 ต.ค.66 ราคาท่านละ 18,999 บาท 

เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) 
ติดต่อฝ่ายขายแอดไลน์   
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้